1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Sklep internetowy obsługiwany jest przez firmę PRIMO, z siedzibą w Andrychowie ul.Włókniarzy 26/48, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej miasta Andrychów pod numerem , REGON 852638898, numer NIP 551-144-44-62.

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW 

2.1. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest:
a) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
b) wybór sposobu wysyłki
c) wybór formy płatności
d) wysłanie zamówienia (wciśnięcie odpowiedniego przycisku w ostatnim kroku składania zamówienia)

2.3. Wysyłając zamówienie, zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez zamawiającego postanowień regulaminu, firma PRIMO jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.5. Firma PRIMO Janusz Głogowski zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeśli przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.6. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia kontaktując się z nami telefonicznie: 512288201, bądź pocztą elektroniczną : sklep@promotools.home.pl.

2.7. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma PRIMO zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem co do produktów będących elementami zamówień, które są w trakcie realizacji. W takich przypadkach firma Bass s.c. zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone i zapłacone.

2.8. PRIMO prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży - (paragon/faktura). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

2.9. Składający zamówienie upoważniam firmę PRIMO do wystawienia faktury/paragonu bez podpisu odbiorcy.

2.10. Informacje o poszczególnych etapach realizacji zamówienia są widoczne w "Panelu Klienta" (który jest dostępny po kliknięciu w link "Moje konto" i zalogowaniu się) -> zakładka "Transakcje".

3. WARUNKI PŁATNOŚCI 

3.1. W momencie składania zamówienia klient wybiera jeden z trzech sposobów płatności:

- "ODBIÓR OSOBISTY" - przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu 

- "KURIER - POBRANIE" - płatność za pobraniem

- "PRZEDPłATA NA KONTO" (zamówiony towar zostanie wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto kwoty stanowiącej równowartość transakcji):

Nr konta bankowego: PKO 84 1020 1433 0000 1702 0008 7429
PRIMO
ul. Krakowska 95A
34-120 Andrychów


Uwaga: Jeżeli wybrałeś formę zapłaty jako przelew, zaczekaj na potwierdzenie o możliwości realizacji zamówienia (uwidocznione w "Panelu Klienta" - patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu). Nie dokonuj przedpłaty przed tym potwierdzeniem.

4. CENA WYSYŁKI 

4.1. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy wysyłki i wagi przesyłki. Koszt przesyłki jest wyliczany w trakcie składania zamówienia (po wybraniu formy wysyłki). Paczki wysyłane są po przedpłacie (przelewem) całości zamówienia przed dostawą.

4.2. Koszt przesyłki przy zamówieniu o wartości brutto powyżej 5000 zł można negocjować.

5. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ 

5.1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach Poczty Polskiej, oraz firmą kurierską "Siódemka"

5.2.PRIMO zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego w dzień powszedni zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia go przez formularz. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
a) sprawdzeniu przez  PRIMO kompletności wysłanych danych
b) sprawdzeniu dostępności produktów

5.4. W przypadku braku towaru firma PRIMO  zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji. Dodatkowo odpowiednia informacja pojawi się w "Panelu Klienta" - patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu.

5.5. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego zamówienia pojawi się odpowiednia informacja w "Panelu Klienta" (patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu). Od tego momentu oczekujemy na przelew.

5.6 Po odnotowaniu wpływu na konto odpowiednich środków zamówiony towar zostanie niezwłocznie wysłany (informacja o tym pojawi się w "Panelu Klienta" - patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu).

5.7. Możliwa jest dostawa poza granice Polski - w takim przypadku zamawiający powinien się z nami skontaktować: 512288201.

6. BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁKI 

6.1. Każdy zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu, chroniącym produkt w czasie transportu.

6.2. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia podczas transportu.

7. REKLAMACJE I GWARANCJE 

7.1 Wszystkie produkty w sklepie posiadają 12 miesięczną gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura), który należy okazać.

7.2. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt odbiorcy. Po usunięciu wad zakupiony produkt jest odsyłany do nabywcy na koszt PRIMO.

7.3 Sprzedający ponosi całkowitą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spedycyjnych realizowanych przez kuriera lub Pocztę Polską.

8. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW 

8.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r) klient ma prawo do zwrotu kupionego towaru w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę.
Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:
- nie nosi śladów użytkowania,
- towar znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu.

8.2. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon fiskalny, faktura VAT) i numer konta bankowego.

8.3. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wartości produktu, nie później niż  w ciągu 14 dni, przelewem, na konto wskazane przez Kupującego.

8.4. Kwota podlegająca zwrotowi to należność z faktury otrzymanej wraz z zamówionym towarem. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

8.5. Zwracany towar klient odsyła na własny koszt.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Wypełnienie formularza z danymi zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Wyjątkiem jest firma Grupa Allegro Sp. z o.o. o czym traktuje punkt 9.2 niniejszego regulaminu.

9.2. Złenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie adresu e - mail z formularza z danymi zamawiającego do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep PRIMO. oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie PRIMO (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

9.3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek poprzez "Panel Klienta", a także usunięcia z bazy danych.

9.4. pRIMO zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: primotools@home.pl

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować telefoniczne:512288201 lub pocztą elektroniczną: primotools@home.pl

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?